Dikuasakan oleh Blogger.

31 Ogos 2011

KOREA BELI EMAS USD 1 BILLION


Sumber: Utusan 03.08.2011 m/s 18 [Bisnes]

Harga emas meningkat begitu tinggi akhir-akhir ini. Malah pada akhir bulan Ogos 2011 ini harga emas hampir mencecah USD 1900/oz. Itu adalah harga emas tertinggi yang pernah dicapai dalam sejarah umat manusia. Saya tidak pasti apakah punca sebenar yang boleh menyebabkan harga emas menjadi begitu tinggi. Boleh jai keratan akhbar di atas merupakan salah satu puncanya. Wallahu ta'ala a'lam.

22 Ogos 2011

KEUNTUNGAN SELEPAS 8 BULAN

Masih 4 bulan lagi sebelum tarikh 23 Disember 2011. Mungkin Anda tertanya-tanya ada apa dengan tarikh tersebut? Pada tarikh itu genap setahun Muhammad Aiman Na'im Bin Nor Amizi, salah seorang pelajar saya, menjadi seorang Pelabur Emas Paling Muda. :)

Walaupun belum genap setahun, tidak ada salahnya jika saya cuba untuk menghitung berapakah keuntungan yang sudah didapat olehnya setakat ini.

Aiman membeli dinar pada harga RM 630
Harga dinar sekarang ini (katakanlah) RM 810


Keuntungan dalam RM

RM 810 - RM 630 = RM 180


Keuntungan dalam %

= (RM 810 - RM 630) / RM 630
= 180 / 630
= 0.2857
= 28.57%


Kesimpulan

Jadi, keuntungan yang didapat dalam masa 8 bulan sahaja adalah sebanyak RM 180 atau 28.57%. Keuntungan yang sangat lumayan. :)

Bagi lebih memperjelas kiraan di atas, sila lihat kiraan berikut ini:

= RM 630 x 28.57%
= RM 179.991 atau kalau dibulatkan menjadi RM 180

= RM 630 + RM 180
= RM 810 (harga dinar sekarang)


Perbandingan

Jika dibandingkan kawan-kawannya yang menyimpan wang di bank, Tabung Haji atau tempat simpanan yang lainnya dalam jumlah yang sama iaitu RM 630 pada tahun lepas, berapakah keuntungan yang mereka dapat sekarang?

Atau berapakah baki wang mereka sekarang? Masih kekal RM 630? Ataukah telah bertambah? ataukah sudah berkurang?

Kalau bertambah, berapakah pertambahan yang mereka dapat (dalam RM dan %)?

Jika mengambil kira inflasi yang berlaku sebanyak kira-kira 4% setahun, tinggal berapakah kuasa beli RM 630 itu sekarang?

Jika pada tahun lalu RM 630 mampu membeli 1 dinar, iaitu emas 916 seberat 4.25 gram, sekarang RM 630 hanya cukup untuk membeli emas 916 seberat kira-kira hanya 3.5 gram sahaja.


Aiman telah mengambil langkah bijak kerana menukarkan sebahagian wangnya dalam bentuk emas (dinar). Sebahagian pelajar-pelajar saya yang lain juga telah mengambil langkah yang juga bijak kerana telah menukarkan wang mereka ke dalam bentuk perak (dirham). Semoga lebih ramai lagi kawan-kawan yang mengikuti langkah bijak mereka. :)

03 Ogos 2011

KIRAAN INFLASI DUIT RINGGIT MELALUI GAJI GURU 1907 DAN 2011 DAN HARGA BERAS


Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang inflasi yang berlaku dalam kurun masa 104 tahun.

Sebelum membaca, persiapkan diri Anda! Kerana tulisan ini banyak menerangkan tentang proses pengiraan dan sedikit panjang yang mungkin agak berat bagi sesetengah orang. :)

Akan lebih memudahkan Anda jika ada calculator bersama Anda ketika membaca tulisan ini. :)

Sebelumnya penulis akan menunjukkan gambar wang 1 ringgit pada tahun 1907.
Berat: 26.95 gram dan kalau digenapkan menjadi 27 gram
Kandungan perak: 90 % atau [20 gram x 90 / 100] = 24.30 gram
SENARIO PADA TAHUN 1907

Pada tahun 1907, gaji seorang guru di Pulau Pinang dilakarkan seperti berikut,

"Their salary (teacher) was about $ 80 a month. Rice was sold at 8 gantang for a dollar (ringgit)."

Maksudnya: Gaji seorang guru kira-kira 80 ringgit sebulan. Beras dijual pada harga 8 gantang untuk setiap ringgit.


Pada petikan di atas terdapat perkataan "gantang". Apa itu gantang? Merujuk masyarakat pada ketika itu 1 gantang ialah 32 imperial galon. 1 imperial galon pula kira-kira 4.56 liter atau 1.2 US galon.

_________________________________________________________

Melalui ujikaji yang dibuat oleh sahabat dari penulis asal, beliau menggunakan beras jenama "AAA Beras Bukit", berat 1 liter bersamaan dengan 820 gram atau 0.82 kilo gram.

Jadi 1 imperial galon bersamaan dengan,

4.56 liter x 0.82 kilo gram = 3.739 kilo gram atau kalau digenapkan menjadi 3.74 kilo gram

Dan 1 gantang pula bersamaan dengan,

32 imperial galon x 3.74 kilo gram = 119.68 kilo gram

Kesimpulannya, 1 gantang beras bersamaan dengan 119.68 kilo gram beras
_________________________________________________________

Jika pada tahun 1907 setiap ringgit boleh membeli 8 gantang beras, maka ketika itu 1 ringgit boleh membeli [8 gantang x 119.68 kilo gram] = 957.44 kilo gram beras.

Ketika itu seorang guru yang bergaji $ 80 sebulan boleh membeli [$ 80 x 957.44 kilo gram] = 76 595.20 kilo gram beras.

Jadi secara kasarnya gaji seorang guru pada tahun 1907 adalah $ 80 atau bersamaan dengan 76 595.20 kilo gram beras.

SENARIO PADA TAHUN 2011

Sekarang mari kita mengira gaji guru-guru kita pada hari ini sebagai perbandingan. Katakanlah gaji guru sekarang paling banyak adalah RM 5 000. [Hampir 2 x gaji saya tu! :D]

Harga 1 kilo gram beras pada hari ini adalah RM 3.20

RM 5 000 / RM 3.20 = 1 562.50 kilo gram beras

Bermakna seorang guru yang memiliki gaji sebanyak RM 5 000 pada hari ini bersamaan dengan 1 562.50 kilo gram beras.

PERBANDINGAN [BAHAGIAN 1]

Cuba bandingkan antara gaji guru tahun 1907 dan tahun 2011

1907: RM 80 = 76 595.20 kilo gram beras

2011: RM 5000 = 1562.5 kilo gram beras

Ada beza tak?

Tahun 1907 setiap ringgit boleh beli 957 kilo gram beras

Tahun 2011 setiap ringgit hanya boleh beli 0.312 kilo gram atau 312 gram beras sahaja

UKURAN GANTANG YANG LEBIH KECIL

Kalau kita lihat dari kiraan di atas, sepertinya agak keterlaluan jika dikatakan bahwa RM 1 boleh beli hampir 1 tan beras! Melampau betul!

Jika memang demikian, kita cuba kira kembali dengan menggunakan sukatan gantang selepas merdeka. Ukuran gantang selepas merdeka ini agak lebih kecil.
_________________________________________________________
1 gantang = 4 cupak = 2.8 kilo gram

_________________________________________________________

Jika pada tahun 1907 setiap 1 ringgit boleh membeli 8 gantang gantang [8 gantang x 2.8 kilo gram ] = 22.40 kilo gram beras, maka seorang guru yang bergaji $ 80 sebulan boleh membeli [$ 80 x 22.40 kilo gram] = 1 792 kilo gram beras.

Jadi secara kasarnya gaji seorang guru pada tahun 1907 adalah $ 80 atau bersamaan dengan 1 792 kilo gram beras.

PERBANDINGAN [BAHAGIAN 2]

Cuba bandingkan sekali lagi antara gaji guru tahun 1907 dan tahun 2011

1907: RM 80 = 1 792 kilo gram beras

2011: RM 5000 = 1 562.5 kilo gram beras

Ada beza tak?

KIRAAN INFLASI

Jadi, sebenarnya inflasi ringgit itu bersamaan :

Tahun 1907 setiap ringgit boleh beli 22.40 kilo gram beras

Tahun 2011 setiap ringgit hanya boleh beli 0.312 kilo gram atau 312 gram beras sahaja

Kehilangan nilai ringgit 1907 kepada 2011 adalah

RINGGIT SUSUT NILAI SEBANYAK 99%!

Nilai Ringgit berbanding beras susut sebanyak 98.6071% i.e.

[ (0.312 kg – 22.4kg ) / 22.4 kg ] x 100%.

Perhatikan bahawa jika syiling ringgit perak 27 gram dijual sebagai “raw silver” pada harga “runtuh” RM 3.00/gram, maka syiling tersebut bernilai,

27gram x RM 3.00/gram = RM 81

Katalah 1 kilo gram beras = RM 3.20

Maka syiling ringgit perak setara dengan,
RM 81 / RM 3.20 = 25.31 kilo gram beras

hampir sama dengan kesetaraan pada tahun 1907, iaitu 22.4 kilo gram beras

Bukankah ini bukti bahawa koin perak menyimpan nilai walaupun masa telah berlalu selama 104 tahun.

Related Posts with Thumbnails

  ©HIKMAH GOLD - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo